BizLIVE - Tính đến cuối quý III, ngoài hơn 4.147 tỷ đồng hàng tồn kho, QCG còn hơn 1.010 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang.

Ảnh minh họa.

CTCP Quốc Cường - Gia Lai (mã QCG) đã công bố báo cáo tài chính quý III năm 2014.

Theo đó, tính đến hết tháng 9, hàng tồn kho của công ty ở mức 4.147 tỷ đồng, tăng gần 80 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chiếm 60% trong tổng tài sản hơn 6.900 tỷ đồng của QCG.

Trong đó, hơn 3.956 tỷ đồng nằm ở các bất động sản dở dang, chủ yếu là Dự án khu dân cư Phước Kiển (2.843 tỷ đồng). Công ty có thêm hơn 189 tỷ đồng hàng tồn kho được hạch toán từ dự án Khu dân cư 6B. Đây là dự án được chuyển nhượng từ CTCP Kinh doanh Nhà sang cho QCG hồi cuối tháng 6/2014.

Bất động sản dở dang của QCG tính đến 30/9/2014

QCG còn hơn 1.010 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang, chủ yếu tập trung tại Dự án Trung tâm thương mại Sài Gòn Plaza (724,8 tỷ đồng) và dự án nông trường cao su (211,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, QCG còn hơn 417 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. Công ty chỉ còn hơn 1,8 tỷ đồng tiền mặt, giảm mạnh so với khoản 115,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền đầu 2014.

Tính đến hết quý III, nợ phải trả của QCG ở mức 4.414 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó nợ ngắn hạn tăng 17%, nợ dài hạn tăng 11%.

Trong riêng quý III, doanh thu thuần của QCG đạt 161,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 35,2 tỷ đồng, gấp 3 lần quý III năm ngoái.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận ròng QCG còn lại 2,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty chỉ lãi hơn 236 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng, QCG đạt 399 tỷ đồng doanh thu thuần. Công ty phải ghi lỗ hơn 3,3 tỷ đồng tuy nhiên nhờ hơn 9,3 tỷ đồng thuế được hoãn lại nên vẫn ghi lãi hơn 5,9 tỷ đồng, tăng 96% so với 9 tháng đầu 2013.

NGUYÊN MINH