Bạn là cạ cứng của sao US-UK, bất cứ gì về họ bạn cũng biết, vậy các hình xăm thì sao? Hãy thử xem nhé!

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 1

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 2

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 3

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 4

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 5

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 6

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 7

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 8

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 9

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 10

Quiz: Soi hinh xam doan sao US-UK - Anh 11

Mộc Trà