Hiện nay hàng giả được nhái tràn lan với kỹ thuật rất tinh vi mà chúng ta khó có thể phát hện được. Bằng kinh nghiệm của mình bạn có thể phân biệt được chúng chứ?

Túi Chanel

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p2.html">=> Đáp án

Đồng hồ Rolex

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p3.html">=> Đáp án

Nước hoa Versace

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p4.html">=> Đáp án

Giày Converse

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p5.html">=> Đáp án

Túi Louis Vuitton

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p6.html">=> Đáp án

Váy Vera Wang

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p7.html">=> Đáp án

Boots UGG

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 7

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p8.html">=> Đáp án

Quần jeans Levis

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 8

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p9.html">=> Đáp án

Giày Christian Louboutin

Quiz: Phan biet hang hieu that - gia - Anh 9

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-trang/quiz-phan-biet-hang-hieu-that-gia-3500985-p10.html">=> Đáp án

Mộc Trà