Bạn có biết, khi sao nam Hàn có chiều cao hơn hẳn phái nữ, họ sẽ lịch sự đứng xoạc chân để phía đối diện không phải ngửa mặt lên nhìn không. Bạn hãy thử nhớ lại xem đó là ai nhé!

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 1

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 2

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 3

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 4

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 5

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 6

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 7

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 8

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 9

Quiz: Nhin dang xoac chan doan ten sao nam Han - Anh 10

Mộc Trà