Với tên các bài hát sau, bạn có thể chọn được đâu là hình ảnh xuất hiện trong MV đó không? Hãy thử nào!

Quiz: Doan hinh anh trong MV cua SNSD - Anh 1

Girls' Generation

Catch me if you can

Flower Power

You think

Mr.Mr.

All my love is for you

Time Machine

I Got a Boy

Mr. Taxi

Mộc Trà