Bạn có hay để ý idol của mình mặc trang phục gì khi hát trên sân khấu không? Hãy thử nhớ lại nhé!

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 1

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 2

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 3

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 4

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 5

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 6

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 7

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 8

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 9

Quiz: Doan ca khuc Kpop qua trang phuc san khau - Anh 10

Mộc Trà