Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào làm bài đố này chưa? Hãy thử xem bạn hiểu họ đến đâu nhé!

1. Hai thành viên nào gia nhập cuối cùng vào ban nhạc?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 1

2. Xiumin, Kai và Chanyeol là những thành viên duy nhất có chị em gái đúng hay sai?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 2

3. Đây là ảnh hồi bé của thành viên nào?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 3

4. Bài hát nào của EXO đứng đầu chương trình ca nhạc khi nhóm mới ra mắt?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 4

5. Trong chương trình "EXO 90:2014" thành viên nào không biết mọi người đều có DNA khác nhau?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 5

6. EXO giành giải thưởng nào ba năm liên tiếp tại MAMA?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 6

7. Hai thành viên nào bị thua khi chơi trò chơi và phải nhảy tại Disneyland?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 7

8. Sehun đã gửi món quà là album nhạc và chữ ký cho người mẫu nào?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 8

9. D.O, Lay, Kai, Chanyeol, và Suho có nhóm máu A đúng hay sai?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 9

10. Thành viên nào thích các cô gái có phong cách vintage?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 10

11.K.Will đã xuất hiện trong MV nào cùng Chanyeol?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 11

12. Suho đã được đào tạo khoảng bao lâu?

Quiz: Do do thau hieu nhom EXO - Anh 12

Mộc Trà