Những bộ phim này quả "mát tay" khi có thể se duyên cho các cặp đôi đẹp đến thế!

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 1

Ji Sung - Lee Bo Young

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 2

Jo Bo Ah - Ohn Joo Wan

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 3

Châu Du Dân - Dụ Hồng Uyên

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 4

Lee Chung Ah - Lee Ki Woo

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 5

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 6

Lee Chun Hee - Jun Hye Jin

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 7

Phạm Băng Băng - Lý Thần

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 8

Choi Won Young - Shim Yi Young

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 9

Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu

Quiz: Cac cap doi 'phim gia tinh that' ben duyen tu phim nao (2) - Anh 10

Eugene - Ki Tae Young

Mộc Trà