Từ trang phục độc đáo, vũ đạo tinh tế, tất cả đều tạo dấu ấn cho bạn khi xem, vậy bạn còn nhớ các chi tiết đó không? Hãy thử nhé!

Ai là người đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang khi kết thúc ca khúc "Monster"?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 1

Hai thành viên giao đấu trong MV "Sing For You" là ai?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 2

Trong "What is Love?" D.O đang giữ cái gì?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 3

Ai làm rơi chiếc mũ trong MV "Growl"?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 4

MV nào có vũ đạo lắc túi quần?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 5

Cái gì xuất hiện trong bụi cây ở cảnh quay này?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 6

Sức mạnh của Chanyeol (EXO - K MAMA) là gì?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 7

Người cuối cùng trên xe trong ảnh này là ai?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 8

Cảnh quay này là của MV nào?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 9

Trong MV "Overdose" của EXO - M, thành viên nào đứng đầu khi xếp hình?

Quiz: Ban co nho cac chi tiet trong MV cua EXO - Anh 10

Mộc Trà