Trong 9 hình, này, có tới 8 hình chụp đáy chiếc chảo rán, chỉ có một hình mặt trăng thôi nhé.

Quiz: Ai tim dung 'sieu trang' trong so day chao ran - Anh 1

Minh Hoàng