(VietNamNet) - "Đất nước là của mình, dân tộc là của mình, chúng ta phải làm sao chung sức, chung lòng vì một Việt Nam giàu mạnh". Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói với kiều bào ở Houston, Texas trong cuộc gặp sáng 26/6.