Phong Cốc là một trong những địa phương tiên phong xây dựng cánh đồng lớn của TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Quang Yen lam canh dong lon - Anh 1

Từ năm 2003, công tác dồn điền, đổi thửa đã được người dân Phong Cốc tích cực triển khai. Đến nay, phường đã hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa, xây dựng 3 cánh đồng mẫu lớn tại khu 3, khu 6, khu 7 với 48,3ha.

Tương tự như Phong Cốc, năm 2013, xã Sông Khoai tiến hành xây dựng cánh đồng lớn. Những ngày đầu triển khai, xã gặp rất nhiều khó khăn, như cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, hình thức tổ chức của các hộ dân còn nhỏ lẻ, đất canh tác manh mún...

Khắc phục những khó khăn trên, xã quyết liệt chỉ đạo, hỗ trợ, vận động các hộ dân cùng tham gia xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Việc dồn điền, đổi thửa thực hiện trên nguyên tắc: Giữ nguyên diện tích đã giao cho các hộ dân; vận động các hộ gần nhau phá bờ canh tác chung, dồn đổi cánh đồng 200 thửa nằm rải rác, nhỏ lẻ xuống còn 140 thửa liền kề được phân chia làm 5 ô.

Để thực hiện hiệu quả dồn điền, đổi thửa, xã tổ chức họp thống nhất lựa chọn phương án khả thi đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Nhờ đó, việc dồn điền, đổi thửa nhận được sự đồng thuận cao của 200 hộ dân nằm trong vùng quy hoạch.

Đến nay, xã hình thành cánh đồng mẫu lớn diện tích 20ha. Bằng nguồn vốn của TX, địa phương và đóng góp của nhân dân, xã đã đầu tư gần 8 tỷ đồng nạo vét hơn 3km kênh tiêu, xây dựng 6km đường nội đồng, 1,6km kênh tưới.

Những cánh đồng lớn ở Quảng Yên đang phát huy hiệu quả việc thực hiện cơ giới hóa các khâu canh tác, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất. Theo quy hoạch, đến năm 2018, Quảng Yên phải hoàn thành xây dựng cánh đồng lớn với 178,93ha tại các phường, xã: Phong Cốc, Sông Khoai, Liên Vị, Hiệp Hòa.

Để thực hiện hiệu quả, TX Quảng Yên sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học- kỹ thuật, tăng cường liên kết “4 nhà”, nhất là có phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn cho phù hợp.