Quảng Trị đã xuất hiện thêm một điểm có dịch bệnh lở mồm long móng tại huyện Cam Lộ.

Để khống chế không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng, nhất là trong mùa mưa bão, huyện Cam Lộ đã chỉ đạo ngành Thú y và các địa phương có dịch triển khai các biện pháp xử lý.

Cán bộ thú y tiến hành tiêu độc, khử trùng chuồng trại (Ảnh: Báo ĐT Quảng Trị)

Dịch bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu bò ở huyện Cam Lộ mới xuất hiện vào những ngày đầu tháng 11/2013 tại địa bàn khu phố 4 và khu phố Đông Định, thị trấn Cam Lộ với số lượng 9 con.

Đa số trâu bò bị bệnh không có đối tượng nhập nuôi mới và đã được tiêm phòng vaccine lở mồm long móng vụ thu năm 2013. Huyện Cam Lộ đã chỉ đạo ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Ngành Thú y khuyến cáo các hộ chăn nuôi báo cáo kịp thời khi phát hiện gia súc có dấu hiệu bị bệnh, để ngành chức năng có biện pháp xử lý.

CBS