Ngày 30-11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị lần thứ 7, khóa XVI triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Khu kinh tế (KKT) Đông Nam Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trước đó, ngày 11-10-2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1936/QĐ - TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, phạm vi quy hoạch có diện tích 23.793 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 17 xã, thị trấn thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh.

Đây là KKT biển đa ngành, điểm đột phá của tỉnh Quảng Trị; khu vực có đô thị với tiêu chí tương đương đô thị loại III; là cực phát triển của vùng Trung Bộ, trung tâm lớn về công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng, điện năng, du lịch, thương mại dịch vụ và cảng biển nước sâu của vùng Trung Bộ; là một trong những trung tâm giao thương của khu vực ASEAN và châu Á - Thái Bình Dương.

Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Trị nêu rõ, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ hoàn chỉnh quy hoạch và triển khai một số hạng mục cơ bản về kết cấu hạ tầng. Trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật của khu kinh tế, đưa vào vận hành, khai thác cảng biển Mỹ Thủy. Hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án nhiệt điện, giải quyết việc làm cho khoảng 4-4,5 vạn lao động. Phấn đấu hình thành về cơ bản KKT vào năm 2030.

Quang Tri trien khai Nghi quyet ve xay dung va phat trien KKT Dong Nam - Anh 1

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng KKT Đông Nam Quảng Trị tầm nhìn đến năm 2050.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao; cấp ủy, chính quyền 17 xã, thị trấn trong KKT cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong triển khai các công việc liên quan.

Ban Quản lý KKT tỉnh khẩn trương phối hợp lập quy chế quản lý KKT Đông Nam; hoàn thành quy hoạch phân khu, rà soát các quy hoạch trước đây và xây dựng các quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của KKT; xây dựng đề án cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư, phát triển KKT để lãnh đạo tỉnh cho ý kiến trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các địa phương phối hợp làm tốt công tác công bố, quản lý chặt chẽ quy hoạch chung, quản lý đất đai; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về xây dựng, phát triển KKT Đông Nam.