Ngày 12 - 2, ông Lê Quang Ánh, Phó chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nguồn vắc xin dự phòng năm 2013 của tỉnh Quảng Trị đã sử dụng hết, tỉnh đang rất thiếu vắc xin phòng cúm gia cầm. Trên địa bàn có khoảng 1,8 triệu con gia cầm, theo đó nhu cầu tiêm vắcxin phòng dịch sẽ xấp xỉ 2 triệu liều. Để khắc phục khó khăn, theo ông Ánh, phải tăng cường năng lực thú y cơ sở, củng cố hệ thống thông tin từ cơ sở đến tỉnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ bệnh mới bùng phát. Được biết, những ngày đầu năm nay, trên địa bàn Quảng Trị, bệnh cúm gia cầm diễn biến phức tạp.

Ngày 12 - 2, ông Lê Quang Ánh, Phó chi Cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nguồn vắc xin dự phòng năm 2013 của tỉnh Quảng Trị đã sử dụng hết, tỉnh đang rất thiếu vắc xin phòng cúm gia cầm. Trên địa bàn có khoảng 1,8 triệu con gia cầm, theo đó nhu cầu tiêm vắcxin phòng dịch sẽ xấp xỉ 2 triệu liều. Để khắc phục khó khăn, theo ông Ánh, phải tăng cường năng lực thú y cơ sở, củng cố hệ thống thông tin từ cơ sở đến tỉnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ bệnh mới bùng phát. Được biết, những ngày đầu năm nay, trên địa bàn Quảng Trị, bệnh cúm gia cầm diễn biến phức tạp.

Th.Tùng