Ngày 11/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ký Quyết định tạm cấp trên 88,4 tỷ đồng để các địa phương chi trả thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Quang Tri tam cap them 88,4 ty boi thuong su co moi truong bien - Anh 1

Quảng Trị tạm cấp thêm trên 88,4 tỷ đồng chi trả bồi thường sự cố môi trường biển theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tại huyện Hải Lăng và Triệu Phong

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị trích từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích trên 88,4 tỷ đồng tạm cấp cho UBND huyện Triệu Phong và Hải Lăng thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo Quyết định 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, huyện Hải Lăng trên 31,6 tỷ đồng và huyện Triệu Phong trên 56,7 tỷ đồng.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 10/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ký Quyết định trích từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích hơn 114,4 tỷ đồng tạm cấp cho các huyện Vĩnh Linh và Gio Linh thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển . Cụ thể, huyện Vĩnh Linh hơn 33 tỷ đồng và huyện Gio Linh hơn 81,4 tỷ đồng.

Quang Tri tam cap them 88,4 ty boi thuong su co moi truong bien - Anh 2

Số kinh phí tỉnh Quảng Trị tạm cấp cho các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng và Triệu Phong chi trả cho các chủ tàu, và lao động trên tàu cá bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương, thực hiện chi trả kinh phí cho các đối tượng theo đúng Quyết định số 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan. Sở NN&PTNT và Sở Tài chính hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trưởng biển quy định tại Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 29/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, số kinh phí tạm cấp nói trên sẽ chi trả bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các chủ tàu cálao động trên tàu cá tại 4 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng và Triệu Phong.

Duy Lợi