Vào lúc 8h sáng 20.10, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã di chuyển quả bom lớn được phát hiện gần khu vực biên giới đến nơi an toàn.