Tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ giai đoạn 1998-2010.

Trong hơn 12 năm qua, các lực lượng chức năng đã lập kế hoạch đấu tranh với tội phạm nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, các tội phạm xâm phạm về an ninh quốc gia và qua đó đã xác định được các tuyến, các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhờ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực... Tại hội nghị, có 26 tập thể và 22 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã lập thành tích xuất sắc phòng chống tội phạm trong thời gian qua