GD&TĐ - Ngày 15/11, tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2828/QĐ-UBND phân bổ hơn 11,2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh...

Quang Tri: Ho tro 11,2 ty dong tien an trua cho tre mau giao - Anh 1

Như vậy, tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ theo Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 9/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015.

Quyết định của UBND tỉnh nêu rõ đây là số tiền hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo từ 3 - 5 tuổi, năm học 2016 – 2017, (mức hỗ trợ là 120.000 đồng/cháu/tháng căn cứ theo Quyết định số 239/QĐ-TTg của Chính phủ).

Trong đó, hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông được bổ sung kinh phí lớn nhất, huyện Hướng Hóa hơn 5,1 tỷ đồng và Đakrông là hơn 3,2 tỷ đồng.

Số tiền trên được UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, nội dung và đối tượng.

Việc phân bổ kịp thời tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo sẽ góp phần quan trọng đảm bảo cho hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày trong suốt một năm học.

Chủ trương này nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẵn sàng đi học, bảo đảm chất lượng để trẻ em vào lớp một.