(Chinhphu.vn) - Ngày 17/11, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VI tổ chức kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Với 45/45 số phiếu bầu, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Đức Cường nghỉ hưu theo chế độ.

Minh Trang