Mặc dù ngành nông nghiệp chỉ đóng góp khoảng 5-6% GDP cả tỉnh, nhưng Quảng Ninh vẫn thực hiện rốt ráo các biện pháp tái cơ cấu nông nghiệp triệt để, đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.

Quang Ninh thu hut dau tu nong nghiep - Anh 1

Quảng Ninh lấy kinh tế biển làm mũi nhọn

Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT Quảng Ninh, diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh đạt trên 610.000 ha, trong đó tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng vào mục đích SXKD chiếm tới 75,6% đất tự nhiên. Dân số sống trong khu vực nông thôn đạt khoảng 50%, cơ cấu lao động trong ngành nông nghiệp chiếm đến 41,6% trong tổng số 1,2 triệu dân.

Như vậy, Quảng Ninh đã hội tụ đủ các điều kiện để phát triển nông nghiệp toàn diện hơn nữa. Tuy nhiên, cơ cấu nông nghiệp hiện chỉ chiếm khoảng 6% trong GDP của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đánh giá, tỷ trọng trên chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh. Do đó, Quảng Ninh xác định, nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Một trong những mục tiêu quan trọng là phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa để đưa ngành chăn nuôi (lợn và gia cầm) trở thành một động lực tăng trưởng, chiếm tỷ trọng cao hơn trong ngành nông nghiệp.

Hình thành 2 vùng SX lâm nghiệp là vùng cây nguyên liệu gỗ cho chế biến phục vụ XK, cung cấp gỗ mỏ cho ngành than, gỗ xây dựng; vùng cây lâm nghiệp đặc sản phục vụ xuất khẩu (quế, hồi, thông nhựa), triển khai kế hoạch trồng rừng gỗ lớn...

Ngoài những giải pháp nội tại của ngành, Quảng Ninh cũng tăng cường thu hút DN đầu tư vào nông nghiệp. “Đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp; lấy DN làm trọng tâm, tạo sức lan tỏa và liên kết với người dân thúc đẩy SX phát triển”, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết.

Sự kiện tỉnh Quảng Ninh trao giấy phép đầu tư cho hai dự án: Dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính của Cty CP Thủy sản Việt Úc với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng và Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 128,16 tỷ đồng của Cty Vineco Quảng Ninh tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một lần nữa cho thấy quyết tâm và định hướng của lãnh đạo tỉnh đối với việc thu hút DN đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Quang Ninh thu hut dau tu nong nghiep - Anh 2

Ảnh: Văn Nguyễn

Khẳng định trước các nhà đầu tư và cộng đồng DN về định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh, ông Nguyễn Đức Long nhấn mạnh: “Quảng Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp nhưng hiện tại chưa được khai thác hết. Và để thay đổi điều này, Quảng Ninh đang tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”..

Để nhà đầu tư, DN yên tâm đầu tư vào lĩnh vực này, tỉnh Quảng Ninh cũng đã xây dựng và ban hành nhiều cơ chế ưu đãi như quyết định số 1066/QĐ-UBND, ngày 21/4/2015 quy định về chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp Quảng Ninh đến năm 2017. Hay quyết định số 4204/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 quy định về một số chính sách hỗ trợ lãi suất với vốn vay đầu tư SXKD sản phẩm nông nghiệp trên địa bản tỉnh. Còn đối với việc xây dựng các vùng SX hàng hóa tập trung thì địa phương này cũng đã dành nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua quyết định số 2901/QĐ-UBND, ngày 5/12/2014.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Đầu tư những trung tâm SX giống thủy sản, nông nghiệp, chăn nuôi chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu giống phục vụ cho phát triển hàng hóa.