Vừa qua, Sở KH&CN Quảng Ninh đã tổ chức hội đồng thẩm định nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” do Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) thực hiện. Tham gia Hội đồng có đại diện của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Sở Công thương.

Ngày nay, năng lượng hạt nhân được sử dụng rộng rãi và đóng vài trò quan trọng trong đảm bảo năng lực, giảm thiểu hiệu ứng nhà kích, thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Những năm gần đây, các ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, sử dụng nguồn phóng xạ, đồng vị phóng xạ trong các ngành y tế, xây dựng, khai thác, chế biến, bảo quản hải sản, hoa quả xuất khẩu, trong kiểm tra không phá mẫu… được tăng đáng kể tại Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh lợi ích thiết thực đó, sự cố bức xạ do việc sử dụng các nguồn phóng xạ, kỹ thuật hạt nhân luôn tiềm ẩn các nguy cơ bức xạ ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường. Nhất là một tỉnh công nghiệp có sử dụng nhiều nguồn phóng xạ và có cửa khẩu quốc tế như Quảng Ninh nên tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển trái phép các chất phóng xạ qua biên giới. Do vậy việc Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết. Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ phân vùng nguy cơ xảy ra sự cố bức xạ tỉnh Quảng Ninh; xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh; đào tạo nâng cao năng lực về ứng phó sự cố bức xạ cho một số bộ phận liên quan của Quảng Ninh. Tham gia ý kiến tại hội đồng, đại diện các ngành chức năng của tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao năng lực nghiên cứu của đơn vị thực hiện đề tài và các giải pháp đề tài đề ra. Tuy nhiên hội đồng yêu cầu chủ nhiệm đề tài cần làm rõ cơ sở khoa học của các kịch bản ứng phó sự cố khi xảy ra sự cố bức xạ trên địa bàn tỉnh, cơ chế cảnh báo sự cố, kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cần cụ thể và phù hợp với tình hình thực tiễn của Quảng Ninh. Hội đồng thẩm định đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt để triển khai đề tài. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và kế hoạch ứng phó sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. (Sở KH&CN Quảng Ninh)