(VEN) - Phát huy những lợi thế so sánh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng cường công tác chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả…là những giải pháp trọng tâm của tỉnh Quảng Ninh nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp quý II và những tháng còn lại của năm 2012.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Quảng Ninh, 3 tháng đầu năm hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt 7.379,7 tỷ đồng, đạt 21,7% kế hoạch và tăng 5,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá trị sản xuất của nhóm ngành công nghiệp chế biến tăng đã chứng minh cho những chính sách hỗ trợ, khuyến khích gia tăng hàm lượng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp của tỉnh là đúng đắn và sát với thực tế. Cụ thể, lượng than sạch khai thác 3 tháng đầu năm đạt 10,97 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ, điện sản xuất đạt 2,560 triệu Kwh tăng 19,7%, dầu thực vật đạt 74.204 tấn tăng 19,5%, Clinker đạt 978.000 tấn tăng 48,5%, đóng tàu đạt 74.195 tấn phương tiện bằng 96,2% so với cùng kỳ…

Tình hình hoạt động của các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng tương đối ổn định, góp nâng cao tỷ trọng của khối công nghiệp địa phương trong cơ cấu công nghiệp toàn tỉnh. Đặc biệt, để tạo điều kiện hơn nữa cho khối công nghiệp địa phương phát triển, ngay từ đầu năm Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của tỉnh đã nhanh chóng triển khai 3 đề án khuyến công quốc gia với nguồn kinh phí hỗ trợ 310 triệu đồng, xây dựng 36 đề án khuyến công địa phương với nguồn kinh phí xin hỗ trợ khoảng 2,4 tỷ đồng.

Theo nhận định của ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh, 3 tháng đầu năm hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, với hàng loạt những yếu tố bất lợi như: chi phí đầu vào tăng, vay vốn ngân hàng còn khó, chỉ số giá tiêu dùng vẫn còn ở mức cao…sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các DN. Để quý II/2012 ngành công nghiệp duy trì được mức tăng trưởng cũng như góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP toàn tỉnh năm 2012 đạt 12,5-13% Quảng Ninh sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo đó, phát huy những lợi thế về địa lý kinh tế, kết cấu hạ tầng giao thông và điện lực, Quảng Ninh sẽ xây dựng nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nhất là đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng nhập khẩu nguyên phụ liệu cho sản xuất đồng thời gia tăng hàm lượng giá trị cho sản phẩm công nghiệp của tỉnh. Khuyến khích nhà đầu tư, các DN đầu tư vào các khu, cụm, điểm công nghiệp đã quy hoạch.

Quảng Ninh sẽ ưu tiên giải quyết những vướng mắc về cơ chế, về vốn… nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất. Đẩy nhanh các dự án nhiệt điện trên địa bàn tỉnh, nhanh chóng đưa các nhà máy vào vận hành nhằm đảm bảo đủ nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất đồng thời yêu cầu các đơn vị, DN thực hiện tiết kiệm năng lượng và phân ca tránh tập trung sản xuất vào giờ cao điểm. Tăng cường công tác chống buôn lậu, sản xuất hàng giả hàng nhái…góp phần ổn định thị trường.

Cùng với đó, nhanh chóng triển khai kế hoạch khuyến công năm 2012, hỗ trợ một cách có trọng tâm trọng điểm nhằm phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn khuyến công. Ưu tiên hỗ trợ cho các DN, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại nhằm quảng bá cũng như tìm thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn…/.

Việt Nga