Nghị định của Chính phủ quy định mỗi Sở ở các tỉnh có không quá 3 phó giám đốc. Tuy nhiên, Quảng Ninh hiện có 3 Sở có 5 PGĐ, 2 Sở có 4 PGĐ.

Quảng Ninh hiện có 3 Sở có 5 Phó giám đốc gồm Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và có 2 Sở có 4 Phó giám đốc là Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở Lao động – Thương binh & Xã hội.

Thống kê cho thấy, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh hiện có 6 lãnh đạo. Trong đó, Giám đốc Sở là bà Lê Thị Hạnh, 5 Phó giám đốc Sở gồm ông Lê Quý Hiệp, ông Nguyễn Hồng Phương, bà Nguyễn Thị Thơm, ông Nguyễn Tiến Dương và bà Vũ Thị Mai Anh.

Sở Kế hoạch - Đầu tư gồm Giám đốc Sở Nguyễn Văn Minh. 5 Phó giám đốc Sở gồm ông Đào Văn Hòa, ông Nguyễn Trọng Lên, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Phạm Xuân Đài và ông Hoàng Danh Sơn.

Tương tự, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm Giám đốc Sở Nguyễn Hữu Giang. 5 Phó giám đốc gồm ông Nguyễn Văn Đức, ông Hoàng Công Đãng, ông Vương Đình Việt , ông Nguyễn Văn Công và ông Phạm Văn Phát .

Quang Ninh ly giai the nao viec nhieu So co so PGD vuot quy dinh? - Anh 1

Trụ sở khu liên cơ số 2 (Quangninh.gov.vn)

Sở Tài Nguyên & Môi trường có Giám đốc Sở Nguyễn Ngọc Thu. 4 PGĐ Sở gồm ông Cao Văn Chiến, ông Phạm Văn Cường, ông Vũ Văn Đát và ông Nguyễn Cao Dũng.

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Quảng Ninh có Giám đốc Sở là ông Nguyễn Thế Thịnh. 4 Phó giám đốc là ông Vũ Văn Thông, ông Nguyễn Thành Tâm, bà Đặng Thị Thanh Thủy và ông Lê Minh Sơn.

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính Phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở nêu rõ: “Số lượng Phó giám đốc sở không quá 3 người; riêng số lượng Phó Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người”.

Chiếu theo quy định này thì các Sở trên đều vượt quá số lượng Phó giám đốc Sở mà Nghị định 24/2014/NĐ -CP quy định.

Giải thích về điều này, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 do Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ninh tổ chức, ông Vũ Ngọc Giao, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết: “Việc tăng cấp phó tại một số sở, ngành của tỉnh đảm bảo theo đúng yêu cầu vị trí công việc”.

“Sở Nội vụ có Ban Thi đua – Khen thưởng và Ban Tôn giáo là cơ quan ngang Sở sáp nhập vào. Tương tự, Sở NN & PTNT có Chi cục Kiểm lâm, Thủy sản… sáp nhập vào, trước có hơn 10 phó giám đốc nhưng giờ Sở này đã giảm xuống còn 5 người. Sở LĐ – TB & XH có thêm một phó giám đốc phụ trách về trung tâm cai nghiện Vũ Oai vì tính chất công việc rất phức tạp. Sở Tài nguyên – Môi trường có thêm một phó giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh để chuẩn bị cho đầu tư các dự án thuận lợi. Còn Sở Kế hoạch - Đầu tư trong năm 2017 sẽ có giám đốc và 3 phó giám đốc về hưu”, ông Vũ Ngọc Giao thông tin.

“Hiện tỉnh Quảng Ninh cũng đang quyết liệt củng cố, sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ xã hội và nhân dân”, ông Vũ Ngọc Giao phát biểu.

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Hạnh, GĐ Sở Nội vụ Quảng Ninh cho rằng: “Việc triển khai nghị định 24 của Chính phủ từ năm 2015 quy định các Sở chỉ tối đa 3 PGĐ Sở là đúng. Nhưng, trong thực tế, ngành Nội vụ là ngành đa ngành. Tỉnh Quảng Ninh có chuyển chức năng nhiệm vụ của Ban thi đua khen thưởng tỉnh (trước thuộc UBND tỉnh) về Sở Nội vụ; chuyển chức năng nhiệm vụ của Ban tôn giáo dân tộc (trước đây là một ban độc lập của tỉnh) về Sở Nội Vụ. Còn lại 3 đồng chí khác thực hiện chức năng nhiệm vụ được tỉnh giao trước đây. Trong số đó, còn mấy tháng nữa là anh Lê Quý Hiệp, Phó GĐ Sở sẽ về hưu, Sở Nội vụ lại còn 4 đồng chí nữa. Việc như thế do quá trình sắp xếp của tỉnh, do quá độ, do đa ngành, do bố trí cán bộ...”.

Bà Lê Thị Hạnh cũng cho biết, việc công chức ở các Sở, đặc biệt là Sở Nội vụ làm việc có tính chất luân chuyển nên sẽ có sự sắp xếp hợp lí trong thời gian tới.