Liên quan đến đề xuất của Công ty CP Tập đoàn FLC đề nghị đầu tư xây dựng tổ hợp tháp đôi đa năng cao tầng tại khu đất trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long hiện nay tại phường Hồng Gai (TP Hạ Long), ngày 25/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký ban hành Công văn số 6759/UBND-QH1 không đồng ý cho thành phố Hạ Long chuyển trụ sở về khu vực Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh vì không phù hợp quy hoạch đã được duyệt.

Quang Ninh khong dong y voi de xuat vi tri xay dung tru so moi cua TP Ha Long - Anh 1

Trụ sở cở quan Đảng, chính quyền thành phố Hạ Long hiện ở phường Hồng Gai.

Dưới đây là nội dung Công văn số 6759/UBND-QH1 ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh gửi Thành ủy, UBND, HĐND TP Hạ Long:

Công ty CP Tập đoàn FLC có Văn bản số 400/FLC-BĐT ngày 22/8/2016 gửi Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy Hạ Long và UBND TP Hạ Long đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng Tổ hợp tháp đôi đa năng cao 45-50 tầng với chức năng đất ở và một phần đất thương mại, dịch vụ tại khu đất Trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long hiện nay tại phường Hồng Gai, TP Hạ Long và đề nghị giới thiệu vị trí khu đất đối ứng xây dựng trụ sở mới Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long và Công ty cam kết tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng song song 02 dự án theo hình thức BT thanh toán bằng đất để hoàn thành vào giữa năm 2018.

Ngày 19/9/2016, Thường trực tỉnh ủy đã họp về nội dung trên và có Thông báo số 357-TB/TU ngày 19/9/2016 giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo TP Hạ Long chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tìm vị trí trụ sở mới, xây dựng hoàn chỉnh ý tưởng, đề xuất để lấy ý kiến biểu quyết (bằng phiếu kín) của Ban Chấp hành đảng bộ TP và HĐND TP làm cơ sở báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 20/10/2016, UBND TP Hạ Long đã báo cáo, xin ý kiến của Ban Chấp hành đảng bộ TP Hạ Long và HĐND TP Hạ Long. Với hình thức bỏ phiếu kín, Ban Chấp hành đảng bộ TP Hạ Long và HĐND TP Hạ Long đã thống nhất đồng ý với đề xuất của Công ty CP Tập đoàn FLC tại vị trí trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP Hạ Long hiện nay và thống nhất chọn vị trí tại Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng để đầu tư xây dựng trụ sở mới (Tại cuộc họp Ban chấp hành đảng bộ TP Hạ Long có 37/38 phiếu đồng ý, tại cuộc họp HĐND TP Hạ Long có 36/36 phiếu đồng ý.

Quang Ninh khong dong y voi de xuat vi tri xay dung tru so moi cua TP Ha Long - Anh 2

Quang Ninh khong dong y voi de xuat vi tri xay dung tru so moi cua TP Ha Long - Anh 3

Công văn của UBND tỉnh Quảng Ninh không đồng ý với vị trí TP Hạ Long đề xuất xây trụ sở mới.

Theo đề nghị của TP Hạ Long về vị trí xây dựng Trụ sở mới của TP tại khu đất Cung văn hóa thiếu nhi (phường Bạch Đằng), Ban Cán sự đảng và Thường trực UBND tỉnh xét thấy vị trí đề xuất của TP Hạ Long không phù hợp với Quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Cung văn hóa Thanh thiếu niên Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 06/10/2014. Do vậy, Ban Can sự đảng và Thường trực UBND tỉnh không đồng ý với đề xuất của TP Hạ Long tại vị trí Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh. Đề nghị Thành ủy Hạ Long, HĐND TP Hạ Lòng và UBND TP Hạ Long lựa chọn vị trí khác, báo cáo Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Quang Ninh khong dong y voi de xuat vi tri xay dung tru so moi cua TP Ha Long - Anh 4

Vị trí được TP Hạ Long đề xuất xây trụ sở mới là Cung Văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh bên hồ Kênh Liêm thuộc phường Bạch Đằng.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin ngày 24/10, HĐND TP Hạ Long khóa XX họp kỳ thứ 3 (kỳ họp đột xuất) quyết nghị thay đổi vị trí trụ sở làm việc của cơ quan Đảng, chính quyền thành phố từ khu Bến Đoan phường Hồng Gai về khu vực hồ Cô Tiên-Cung văn hóa thiếu nhi Quảng Ninh tại phường Bạch Đằng.

Vũ Phong Cầm