Sở Công Thương Quảng Ninh vừa phát đi thông về việc hủy bỏ Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Theo đó, căn cứ Thông báo số 525/TB-QLCT ngày 09/9/2016 của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đối với Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long.

Sở Công Thương thông báo hủy bỏ giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp số 22/TB-HĐBHĐC ngày 02/8/2015 cấp cho Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long, đại diện theo pháp luật là ông: Phạm Ngọc Tuân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106217411, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/6/2013; đăng ký thay đổi lần gần nhất: lần thứ 08 ngày 22/6/2015. Địa chỉ trụ sở chính: M2-12, ô số 3, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Quang Ninh huy giay phep Cong ty ban hang da cap Thang Long - Anh 1

Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh hủy bỏ giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp số 22/TB-HĐBHĐC ngày 02/8/2015 cấp cho Công ty TNHH Nhượng quyền Thương mại Thăng Long (phô tô gửi kèm) được Sở Công Thương Quảng Ninh xác nhận không còn giá trị kể từ ngày 09/9/2016.

Trước đó, vào ngày 2/8/2016, Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 460 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp. Theo quy định, Quyết định xử phạt sẽ có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Căn cứ quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC), sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành, ngày 05/9/2016, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 011/QLCT-GCN ngày 26/12/2014 của Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long.

Theo Cục Quản lý cạnh trạnh, việc thu hồi Giấy chứng nhận của các doanh nghiệp BHĐC không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật, trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia BHĐC trong mạng lưới BHĐC của doanh nghiệp.

Để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp BHĐC bị thu hồi Giấy chứng nhận, các nhà phân phối và người tham gia BHĐC cần nhanh chóng liên hệ với doanh nghiệp theo địa chỉ ghi tại hợp đồng ký kết với doanh nghiệp để yêu cầu giải quyết quyền lợi. Trong quá trình bảo vệ quyền lợi của mình, nhà phân phối/người tham gia BHĐC có thể liên hệ với Cục QLCT và các Sở Công Thương tại địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động và hủy bỏ giấy phép hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các công ty: Tupperware Việt Nam, CVI Link Việt Nam và MLM Việt Nam.

Hòa Lộc

Hòa Lộc