Trong 4 năm (2012 - 2016), công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) của Sở Tư pháp có những chuyển biến tích cực. Các vụ việc phát sinh được giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế đơn thư vượt cấp, kéo dài trên địa bàn.

Trong những năm qua, Sở Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về KN, TC dưới nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm vùng miền. Cụ thể: Phối hợp với Thanh tra tỉnh, TAND tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật KN, Luật TC, Luật Tố tụng hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành cho trên 100 cán bộ, công chức các sở, ngành, địa phương; tổ chức phổ biến pháp luật về KN, TC tại 4 huyện với hơn 500 người tham dự; phổ biến kiến thức pháp luật về các luật mới được ban hành cho gần 150 học viên là cán bộ quản lý, cán bộ đoàn thể và các đơn vị trực thuộc.

Đồng thời, Sở Tư pháp đã tiếp nhận tổng số 75 đơn thư, trong đó, có 10 đơn KN, 20 đơn TC và 45 đơn kiến nghị, phản ánh. Có 17 đơn thuộc thẩm quyền. Đến nay, đã giải quyết đạt 100%. Qua giải quyết TC đã kiến nghị xử lý 1 tổ chức vi phạm.

Trọng Tài