(PL)- Hôm 19-6, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản (TKV) kiểm điểm và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân liên quan tới khai thác, kinh doanh than trái phép ở Quảng Ninh.