Chiều ngày 12/11, Khu dân cư số 1, Tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết. Khu dân cư số 1 có 234 hộ với 988 khẩu.

Quang Ngai to chuc Ngay hoi Dai doan ket - Anh 1

Đến nay, trong khu dân cư không còn hộ đói, hộ nghèo giảm, hộ giàu tăng lên, hầu hết nhân dân trong KDC đã xây dựng được nhà ở khang trang; 100% hộ gia đình được sử dụng điện thắp sáng và nguồn nước hợp vệ sinh.

Năm 2016, qua bình xét, toàn KDC có 184 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 26 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền, khu dân cư số 1 tiếp tục giữ vững danh hiệu KDC tiên tiến.

Tại ngày hội, Trưởng Khu dân cư đã đọc thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về thực hiện phong trào “Sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn”; đồng thời tổ chức cho các hộ dân trong khu dân cư ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nguyễn Đẹp