Quảng Ngãi đang triển khai quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh. Tỉnh đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư hơn 67 tỉ đồng phát triển 8 tuyến xe buýt với 88 đầu xe chạy từ TP Quảng Ngãi đi Dung Quất, Sa Huỳnh, Minh Long, cảng Sa Kỳ, Trà Bồng, Sơn Hà, Ba Tơ, Cổ Lũy.