Thực hiện chương trình hỗ trợ bò giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở các huyện miền núi trong tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Quảng Ngãi đã tặng bò giống trị giá 7 triệu đồng/con cho 245 hộ gia đình đồng bào thiểu số người Hre, Kdong và Kor ở các huyện: Ba Tơ, Minh Long và Tây Trà Quảng Ngãi.

Cùng với việc tặng bò giống, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp với Trung tâm khuyến nông các địa phương tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò, hướng dẫn cho đồng bào cách dự trữ thức ăn cũng như các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, cách phòng tránh rét cho gia súc. Được biết đã từ nhiều năm qua, từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm, tổ chức trong nước và quốc tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ hàng tỷ đồng để giúp đỡ cho gia đình nghèo trong tỉnh.