Ngày 3/10, ông Võ Huấn, Chủ tịch UB MTTQ VN huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tổ chức trao bò giống cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Quang Nam trao 32 con bo giong cho cac ho ngheo - Anh 1

Các hộ nghèo được trao bò giống ở huyện Thăng Bình.

Theo đó, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ huyện Thăng Bình đã trao 32 con bò giống cho 32 hộ nghèo ở 7 xã và thị trấn, thuộc huyện Thăng Bình, mỗi con bò giống trị giá 15 triệu đồng, từ nguồn “Quỹ người nghèo năm 2016 của huyện Thăng Bình”.

Quang Nam trao 32 con bo giong cho cac ho ngheo - Anh 2

Các hộ nghèo nhận biển tượng trưng một con bò giống.

Việc hỗ trợ bò giống cho các hộ nghèo ở trên địa bàn huyện này để giúp họ có điều kiện chăn nuôi phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quang Nam trao 32 con bo giong cho cac ho ngheo - Anh 3

Một hộ nghèo vui mừng được trao một con bò giống.

Chí Đại