UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị 5 huyện và thành phố xúc tiến nhanh việc hỗ trợ vốn vay đóng mới tàu cá.

Quang Nam tiep tuc giai ngan von dong moi tau ca - Anh 1

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có thông báo đề nghị 5 địa phương gồm: các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn và TP.Hội An chỉ đạo ngành chuyên môn làm việc cụ thể với 38 chủ tàu, nhằm xúc tiến nhanh việc hỗ trợ vốn vay đóng mới tàu cá . Đây là số tàu cá tiếp tục được phê duyệt danh sách đủ điều kiện đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Theo đó, 38 tàu cá đủ điều kiện, được các chủ tàu lập hồ sơ vay vốn theo đúng quy định gửi cho các chi nhánh ngân hàng thương mại xem xét, cho vay. Tính đến nay, các ngân hàng thương mại đã ký kết hợp đồng tín dụng với tổng số vốn cho vay gần 592 tỷ đồng, giải ngân được trên 430 tỷ đồng; đã hoàn thành đóng mới 33 tàu cá; gồm 20 tàu vỏ gỗ và 13 tàu vỏ thép.

Được biết, qua 2 năm triển khai Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Quảng Nam đã có 92 tàu cá, gồm 83 tàu khai thác và 9 tàu dịch vụ hậu cần đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách đủ điều kiện đóng mới.