NDĐT - Nước lũ bắt đầu rút tại nhiều nơi ở tỉnh Quảng Nam nhưng rất chậm, hàng chục nghìn nhà dân vẫn bị ngập trong nước. Chính quyền đang tập trung mọi nỗ lực để giúp dân chống lũ.