PNO - Ngày 7/7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Nam” tại phường An Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam do Quỹ Fred Hollows (Úc) tài trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt và giao cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiếp nhận.

Dự án được thực hiện từ ngày 1/5/2013 đến 31/12/2015 nhằm phục vụ công tác khám, chăm sóc, điều trị mắt cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các hoạt động cụ thể của dự án gồm: Đầu tư xây dựng Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Nam, mua sắm trang thiết bị y tế về chuyên khoa mắt, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Nam, hỗ trợ phẫu thuật cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thế, các hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc mắt.

Tổng vốn thực hiện dự án gần 33 tỉ đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của quỹ là gần 19 tỉ đồng và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh là hơn 14 tỉ đồng.

Thanh Minh