(VietNamNet) - Sau hơn 2 tháng với hàng chục cơn lũ, đến thời điểm này vẫn còn 20 xã vùng sâu, vùng xa tại 4 huyện vùng núi cao vẫn còn bị cô lập với bên ngoài.