Đỗ Tưởng

Quang Nam doi thoai ve du an nuoi trong thuy san tap trung - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Chiều 25-10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đối thoại với người dân thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến, H. Núi Thành về việc triển khai xây dựng Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Theo thiết kế, dự án sẽ xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi tôm tập trung rộng 45 ha ở thôn Diêm Trà, còn thôn Long Thạnh sẽ triển khai xây dựng ao lắng rộng 5 ha, với một trạm bơm nước lớn đặt ngoài bờ biển để lấy nước biển vào ao, sau đó thông qua hệ thống đường ống dẫn vào các ao nuôi tôm trên cát tại thôn Diêm Trà.

Người dân thôn Long Thạnh phản đối triển khai dự án vì cho rằng, việc xây dựng ao lắng sẽ làm cho nước mặn của biển thấm xuống đất ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng đến diện tích rừng phòng hộ ven biển và tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động đến môi trường khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì buổi đối thoại khẳng định: Đây là dự án được tỉnh Quảng Nam kỳ vọng sẽ tạo ra mô hình mẫu. Mặc dù trong thiết kế ban đầu dự án đã bộc lộ nhiều bất cập nhưng phía đơn vị thiết kế đã tiếp thu, chỉnh sửa. Hiện nay, việc phân bổ nguồn vốn của Trung ương và tỉnh Quảng Nam rất khó khăn, nhưng vẫn ưu tiên đầu tư cho dự án nuôi tôm bền vững tại đây. Vì vậy, người dân thôn Long Thạnh cần cân nhắc những lợi ích lâu dài, vì sự phát triển chung của địa phương để dự án được sớm triển khai.