Các nhà tương lai học thế kỷ 19 đã sai to khi dự đoán vấn đề của các đô thị thế kỷ 20 là sẽ phải giải quyết thu dọn phân ngựa. Họ không đoán được rằng Ford và "đồng bọn" quyết tâm "đặt cả thế giới lên bốn bánh xe".