Cách quảng cáo kỳ cục này gặp phải phản đối của khán giả và không qua nổi cửa kiểm duyệt truyền hình tại Nhật dù không hề hở hang.

Quang cao noi y vo duyen, do vong 1 bang thu, bi cam tai Nhat - Anh 1