GD&TĐ - Sáng 20/6, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp báo tuyên truyền về kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Quang Binh: Thong qua nghi quyet thanh lap So Du lich - Anh 1

Họp báo uyên truyền về kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của tỉnh Quảng Bình

Theo đó, tại kỳ họp kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Nhân dân.

Đáng chú ý tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ thảo luận, xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình.

Tại cuộc họp báo sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình - mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tập trung tuyên truyền đậm nét, thông tin rộng rãi đến cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh mục đích, ý nghĩa cả trong, trước và sau kỳ họp có chất lượng cao, góp phần vào thành công chung cho kỳ họp sắp tới…