VH- Cổng thông tin điện tử du lịch Quảng Bình tại địa chỉ http://www.quangbinhtourism.vn đã chính thức hoạt động do Dự án phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng Mekong Quảng Bình hỗ trợ về kinh phí, tiến hành xây dựng và chuyển giao cho Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch (Sở VHTTDL Quảng Bình) quản lý, khai thác.

Cổng thông tin điện tử du lịch này cung cấp thông tin về tài nguyên du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành, các món ăn đặc sản, những địa điểm tham quan, các sản phẩm lưu niệm đặc sắc của vùng đất Quảng Bình... đến người dân và du khách. Phạm Phú Thép