GD&TĐ - Ngày 10/11, tin từ Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, qua việc kiểm tra, lấy mẫu tại các kho đông lạnh đã được phân lô trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để gửi kiểm nghiệm theo chỉ đạo của Bộ y tế thì toàn tỉnh có 30mẫu không đạt chuẩn.

Quang Binh: Nhieu mau hai san luu giu tai kho dong lanh khong dat chuan Cadimi - Anh 1

Trong hai ngày 12 và 13/10/2016, liên ngành Y tế, Nông nghiệp và Công thương tỉnh Quảng BÌnh triển khai lấy mẫu hải sản tại các kho lạnh trên địa bàn tỉnh (tổng số mẫu: 130 mẫu hải sản các loại) và gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

Kết quả cho thấy các mẫu hải sản tại các kho lạnh tỉnh Quảng Bình từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho hàm lượng Cadimi vượt ngưỡng, tương ứng 606.623/3.264.277kg hải sản tại các kho lạnh.

Ngưỡng an toàn đối với Cadimi được còn tùy thuộc vào từng loại hải sản và được căn cứ trên Quy chuẩn Việt Nam 8-2001/BYT và quyết định số 46/2007/QĐ-BYT.

Đơn cử như loại hải sản là Mực chan chu kiểm nghiệm có chỉ số Cadimi là 4,38 mg/kg trong đó chỉ số này cho phép tại là 2mg/kg.

Hay nhiều loại cá như cá ngừ, thu, mòi, đối, bơn, vền đều có chỉ số Cadimi từ 0,1 trở lên trong khi chỉ số cho phép từ 0,05-0,1mg/kg.

Hiện tại, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã có văn bản gửi sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có phương án xử lý số hải sản bị nhiễm Cadimi này.