(PL)- TAND tỉnh Quảng Bình vừa xử sơ phẩm một vụ tham ô nghiêm trọng xảy ra tại dự án Quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét thuộc Sở Y tế tỉnh này.