Ngày 10-11, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho gần 400 cán bộ chủ chốt của quận và các phường.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch cá nhân, tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và những giải pháp Nghị quyết đề ra, từ đó căn cứ vào thực tế của cơ quan, đơn vị, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chú trọng đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Khánh Thu