QĐND Online - Ngày 23-12, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia học tập có đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị đóng quân tại TP Hồ Chí Minh.

Quan triet, trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dai bieu Dang bo Quan doi lan thu X - Anh 1

Toàn cảnh lớp học.

Lớp học đã được nghe Thiếu tướng Hồ Trọng Đào, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X, tập trung làm rõ: Bối cảnh, những thành tựu, kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết lần thứ IX; hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020…

Tiếp đó, lớp học được phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ XVIII và hướng dẫn các tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X ở cấp cơ sở bảo đảm cho mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều được quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong đơn vị.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH-XUÂN CƯỜNG