QĐND - Ngày 25-1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Hội nghị tiến hành thảo luận về nội dung, phương thức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: Kỹ năng ra quyết định, quản lý thời gian và cuộc họp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; những nội dung trọng tâm của hai phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Quốc An