Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng. Về phía Bộ KH&CN, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã tham dự hội nghị.

Quan triet, trien khai cac Quy dinh, Chi thi cua Trung uong - Anh 1

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: tuyengiao.vn

Hội nghị cũng quán triệt, triển khaiQuy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh việc tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản nêu trên là nhiệm vụ quan trọng, cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các văn bản của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

V. Hạnh