LTS: Ngay sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Báo Quân đội nhân dân đã phỏng vấn Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) là xem xét, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội của đất nước năm 2012 để đề ra phương hướng lãnh đạo năm 2013. Đồng chí cho biết những nhận định, đánh giá chính của Trung ương về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012?

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) giải quyết nhiều nội dung quan trọng và Trung ương đã dành ngay những ngày đầu tiên của Hội nghị để thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội đất nước năm 2012, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2013. Đây cũng là nội dung được tập thể Ban chấp hành Trung ương thảo luận, bàn bạc rất kỹ và thống nhất nhận định: Trong bối cảnh quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm đã có những chuyển biến nhất định, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 4,73%, thấp hơn kế hoạch nhưng quý sau tăng cao hơn quý trước (quý I tăng 4%; quý II tăng 4,66%; quý III 5,35%). Kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiềm chế, thanh khoản của hệ thống ngân hàng được cải thiện. Đồng thời với nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi… Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được tăng cường. LLVT tiếp tục được xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Tiềm lực quốc phòng và công nghiệp quốc phòng được nâng lên. Gắn kết chặt chẽ hơn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn. Nợ xấu ngân hàng ở mức cao, tăng trưởng tín dụng thấp; lãi suất ngân hàng còn quá cao. Thị trường bất động sản đình trệ chưa có khả năng hồi phục, tiềm ẩn nhiều rủi ro; số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động vẫn ở mức cao; việc làm và thu nhập của người lao động khó khăn; tham nhũng, tiêu cực còn diễn biến phức tạp…

PV: Để tháo gỡ những khó khăn của nền kinh tế, Trung ương sẽ tập trung vào những vấn đề gì, thưa đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị?

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Trung ương đã thống nhất chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, như công tác điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ chặt chẽ, linh hoạt hơn; tập trung giải quyết có hiệu quả nợ xấu. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách, thực hiện triệt để tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thu hút, thúc đẩy giải ngân các nguồn vốn nước ngoài ODA, FDI, quản lý có hiệu quả đầu tư gián tiếp của nước ngoài (FII). Thực hiện nhất quán chủ trương quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với điện, than, xăng dầu, dịch vụ công… Đồng thời thực hiện ngay các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn tín dụng với lãi suất hợp lý; ưu tiên tín dụng cho sản xuất hàng xuất khẩu, nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao. Tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, nghiên cứu giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Có các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân vào đầu tư phát triển.

Tập trung chỉ đạo tổ chức tài chính, tín dụng; trong đó cơ bản hoàn thành sắp xếp, xử lý các tổ chức tài chính, tín dụng yếu kém. Sắp xếp lại một bước các doanh nghiệp nhà nước, từ 5.374 doanh nghiệp giảm xuống 1.060 doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt Nhà nước cần nắm giữ…

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT dự hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

PV: Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), đề nghị đồng chí cho biết những kết quả của nội dung quan trọng này.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng đã nói: “Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ và rút ra những bài học sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý, tự phê bình và phê bình dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, chân thành”. Đây là nội dung mà Ban Chấp hành Trung ương đã dành gần một phần ba thời gian của Hội nghị để nghe báo cáo, nghiên cứu và cho ý kiến. Trung ương thống nhất đánh giá sự chuẩn bị và kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khóa nay đã có một số khuyết điểm lớn, nhất là chưa ngăn chặn được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; những sai phạm trong lợi dụng chức, quyền; tiêu cực trong công tác cán bộ; chưa gương mẫu; lúng túng, buông lỏng trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước; kiểm tra giám sát không chặt chẽ dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng, điển hình như Vinashin, Vinalines. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng như Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra và thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị như đề nghị của Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương đã yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá. Ban chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình những khuyết điểm, yếu kém thời gian qua, nghiêm túc tự phê bình và thành thật xin lỗi trước toàn đảng, toàn dân, cố gắng cao nhất để khắc phục. Đây là một quyết định rất đúng đắn thể hiện bản lĩnh chính trị của Đảng ta dám thừa nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa, khắc phục, đồng thời xuất phát từ văn hóa dân tộc và truyền thống của Đảng, lấy “trị bệnh cứu người” làm chính, giúp nhau cùng tiến bộ. Đúng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong hội nghị rằng, xây dựng Đảng nói chung, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nói riêng là công việc lâu dài, thường xuyên của Đảng. Kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đảng tự nhận sai lầm, khuyết điểm, tự nghiêm khắc sửa chữa thì sức mạnh của Đảng được nâng lên, nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng.

PV: Thưa đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, để quán triệt, học tập, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) Đảng bộ Quân đội cần tập trung làm tốt những nội dung gì?

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch: Ngay sau Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Đảng bộ Quân đội cần kịp thời thông báo ngay kết quả của Hội nghị, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nhận thức đầy đủ, đúng đắn ý nghĩa to lớn của Hội nghị Trung ương 6. Quán triệt sâu sắc những nội dung của Nghị quyết và kết luận của Hội nghị; cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ Quân ủy Trung ương đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chỉ huy, tiếp tục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; chống làm qua loa, hình thức, chiếu lệ, làm cho xong. Khắc phục ngay những tồn tại về công tác cán bộ, những thiếu sót trước đây mà vừa qua Quân ủy Trung ương đã chỉ ra. Rà soát lại các Đảng bộ đã kiểm điểm, ở đâu chưa làm tốt phải tiến hành làm lại. Củng cố lại các doanh nghiệp trong quân đội, bảo đảm cho doanh nghiệp làm ăn có lãi, thực hiện nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Ngay sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải xây dựng chương trình hành động tập trung khắc phục ngay những yếu kém, khuyết điểm; xây dựng quy chế nêu gương của cán bộ các cấp, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2012 và chuẩn bị mọi mặt cho triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2013. Chủ động chuẩn bị để triển khai việc học tập, quán triệt nội dung các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 6 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, tạo chuyển biến rõ rệt, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Huy Thiêm (thực hiện)