Ngày 7/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn Luật Báo chí năm 2016.

Quan triet, pho bien Luat Bao chi nam 2016 - Anh 1

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016. Theo đó, quan điểm xây dựng luật với mục đích huy động nguồn lực báo chí xây dựng KT-XH của đất nước; tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, đảm bảo luật phù hợp với Hiến pháp 2013, các nghị định, thông tư, các văn bản quy phạm pháp luật... Quyền tự do báo chí phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi khác của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng. Quyền tự do báo chí phải trong khuôn khổ đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ở Việt Nam.

Được ban hành tháng 4/2016, Luật Báo chí sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Luật gồm 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều được xây dựng mới; 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành, quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức báo chí; hoạt động báo chí; khen thưởng, thanh tra và xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí…

Trong đó có các hành vi bị nghiêm cấm như: Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân; gây chiến tranh tâm lý; đăng, phát thông tin có nội dung gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, với lực lượng vũ trang với nhân dân với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; gây hận thù, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; gây chia rẽ giữa người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau; phá hoại thực hiện các chính sách đoàn kết quốc tế; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; thông tin cổ xúy các hủ tục, mê tín dị đoan, thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hướng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Luật cũng nghiêm cấm kích động bạo lực, tuyên truyền lối sống đồi trụy, miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam; thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân, quy kết tội danh khi chưa có bản án; thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thưởng về thể chất và tinh thần của trẻ em; in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính; cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, thông tin có tính chất báo chí, hợp pháp tới công chúng.

Luật cũng cấm các hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên, phát hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật

Quy định về thông tin cải chính, xin lỗi được Luật Báo chí lần này quy định rất cụ thể. Như, thông tin sai phải cải chính, xin lỗi, thông báo cho cơ quan, tổ chức cá nhân bị đăng tin. Với báo điện tử bị sai phải gỡ xuống và lưu lại thông tin trên sever để phục vụ công tác thanh kiểm tra...

Luật Báo chí năm 2016 cũng có nhiều điểm mới về quy định người đứng đầu các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý báo chí; thẩm quyền cấp giấy phép báo chí, văn phòng đại diện, họp báo, cấp phép xuất nhập khẩu báo chí cho các công ty....

Hạnh Nhân