Trong 2 ngày 13 và 14/8, Tỉnh ủy Đồng Tháp và Bến Tre đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho cán bộ chủ chốt.

* Trong 2 ngày 13 và 14/8, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) và cung cấp thông tin chuyên đề về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và trực tuyến đến 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh...

Các đại biểu được triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản như: Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tỉnh hình mới;

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đối khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"...

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu sâu những nội dung cơ bản của Nghị quyết, thảo luận, đánh giá thực trạng từng lĩnh vực của địa phương, từ đó thống nhất Chương trình hành động của Tỉnh ủy với những nhiệm vụ, giải pháp sát với thực tế cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, bảo đảm Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hội nghị cũng được nghe Tiến sĩ Trần Nam Tiến – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh) báo cáo chuyên đề Cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

* Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh quán triệt, thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã báo cáo 5 chuyên đề gồm: Nghị quyết về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Nghị về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới";

Kết luận về "Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. Báo cáo viên cũng dành thời gian phân tích sâu những nét chủ yếu của Nghị quyết, Kết luận; cung cấp cho hội nghị nhiều thông tin phong phú, sinh động, giúp cho việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương đạt hiệu quả cao.

Hội nghị đã chia tổ thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí khậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"...

Sau hội nghị, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của cấp mình để triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), đưa nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Nguyễn Văn Thi, Văn Trí